Disclaimer

VOORWAARDEN & CONDITIES WEBSITE

Deze website bevat content dat verstrekt is door externe partijen. Wij zijn een distributeur van deze content en niet de uitgever.

Bij het maken van een account op deze site of bij het inloggen op deze site via Facebook accepteert u gratis content en/of promotionele aanbiedingen die wij bieden.

Gebruikerstoegang tot de website is nietig en onbevoegd indien verboden door toepasselijke wet-en regelgeving.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ingrediënten van ieder product te reviewen om allergische reacties of andere bijwerkingen te voorkomen. Sommige producten in de boxen zijn vervaardigd door ITPC, in aanvulling op ITPC’s leveranciers.

Geen enkele vorm van reproductie van beelden en foto’s, -inclusief het downloaden, kopiëren of opslaan van digitale beeldbestanden is geautoriseerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITPC.

Inthepuddingclub.com, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de inthepuddingclub.com gepresenteerde informatie. De inhoud van inthepuddingclub.com mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.

BESCHRIJVING VAN WEBSITE EN SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

inthepuddingclub.com is erop ingericht om gebruikers toe te staan boxen of verpakkingen met goederen, artikelen, coupons en andere informatie te ontvangen, producten te reviewen, nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en aanbiedingen dan wel te participeren in de ITPC community.

inthepuddingclub.com maakt het haar bezoekers, gebruikers en bezoekers mogelijk om informatie dat gerelateerd is aan haar verschillende producten en de producten zelf, te reviewen.

Bezoekers kan worden toegestaan om producten rechtstreeks via inthepuddingclub.com te kopen. Bezoekers kunnen voorzien worden met middelen om video, fotografie en tekstuele content.

Bezoekers kunnen opmerkingen (“inzendingen”) plaatsen op inthepuddingclub.com en ITPC’s social media accounts als Facebook, Instagram, Pinterest en Snapchat. Het is aan ITPC om een inzending te gebruiken dan wel te delen.

ITPC kan tevens limieten opleggen op bepaalde site diensten en kenmerken, limiteren van enige producten of beperken van het delen van inthepuddingclub.com of tot de gehele website, in onze enige en absolute discretie en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid van iemand.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers op inthepuddingclub.com en ITPC bezoekers. De site betreft informatie die gepatenteerd en/of van derde partijen is, tevens -maar niet beperkt tot- alle producten, foto’s, reviews, labels en andere informatieve aanvullingen, in tekstuele, visuele, auditieve, video en/of andere digitale formats die door de site worden aangeboden.

Amsterdam, juni 2016