Baby erkennen
15 december 2018 Carlijn

Baby erkennen

Ben je niet getrouwd of zijn jullie geen geregistreerde partners? Dan zal je partner jullie kind (ook een tweede of derde) officieel moeten erkennen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar je woont.

Na het erkennen van de baby heeft je partner de plicht om jullie kind te onderhouden en jullie kind komt dan in aanmerking voor erfrecht. Ook krijgt hij een aantal rechten met betrekking tot het kind. 

Hoe eerder, hoe beter! Een kind erkennen tijdens de zwangerschap heet erkenning van de ongeboren vrucht. Als jij – de aanstaande moeder – niet meekomt, moet jij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Het is voor je partner best een bijzonder moment (en voor jou ook), dus het is wel leuk om samen te gaan en er een “momentje” van te maken. Gaat het om een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan je op dat moment zwanger bent.

Een kind erkennen is gratis. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden.

O, en laat je partner zijn/haar paspoort of identiteitbewijs niet vergeten mee te nemen tijdens het erkennen van de baby!

Meer informatie kun je vinden op de website van je gemeente.